Lente

Overzicht beheer en schadebestrijding van wild

 

Verzoekschriften Faunabeheer alleen nog digitaal

Vanaf 1 juli 2013 kunnen verzoekschriften uitsluitend via digitale weg bij het Faunafonds worden ingediend. Het besluit om verzoekschriften alleen nog digitaal in te winnen moet leiden tot een besparing in de uitvoeringskosten en een verbetering van de registratie van schadegegevens.

Sinds de start van het Faunafonds is het mogelijk om per papier en post een verzoekschrift tegemoetkoming faunaschade in te dienen. In het voorjaar van 2011 is dit, met de bedoeling op termijn hier geheel op te kunnen overstappen, uitgebreid met een mogelijkheid om het verzoekschrift via de digitale weg bij het Faunafonds melden. De afspraken vastgelegd in het akkoord uitvoering ganzenbeleid tussen IPO / provincies en Ganzen 7 hebben voor een bespoediging van dit proces gezorgd.

In het akkoord is vastgelegd dat er minimaal 1 miljoen bezuinigd wordt. Eén van deze besparingsmogelijkheden is gevonden in de verdere digitalisering van Faunafonds en FBE’s. Uitwisseling tussen de systemen van de faunabeheereenheden en het Faunafonds moet hierbij zorgen voor een besparing in de uitvoeringskosten enerzijds en een verbetering van de kwaliteit van de gegevens anderzijds. Voor het Faunafonds houdt dit in dat alle verzoekschriften en schadegegevens digitaal worden ingewonnen en vastgelegd.

Papieren verzoekschriften behoren inmiddels tot de verleden tijd. Meer informatie en antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de digitale applicatie waarmee verzoekschriften kunnen worden ingediend leest u hier.

Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland