Lente

Missie

Onze missie is:

Ons gebied op streekeigen wijze mooi houden en mooi maken op basis van een groot draagvlak bij zowel agrariërs als niet-agrariërs. Wij doen dit door in samenwerking met onze omgeving, vorm te geven aan duurzame (agrarische) landschapsdoelstellingen, waarbij we voor onze leden zo mogelijk materieel en immaterieel voordeel genereren.

 

Toelichting:

‘Ons gebied op streekeigen wijze mooi houden’ kan aan verandering onderhevig zijn. Voorbeelden van veranderingen in de visie van gebiedsontwikkeling zijn :

  • Hoogstam fruitbomen rooien en, na decenia toch weer dit type bomen van dezelfde oude rassen opnieuw planten uit gewijzigd landschappelijk oogpunt.
  • Boerderijen/huizen moesten eerst met grote vensters, maar die worden nu weer klein.
  • Voor de agrarische leden is de missie onderdeel van hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  • Wij kunnen niet goed functioneren zonder een betrokken, goed draaiende economische drager in ons gebied. De agrarische bewoners in ons gebied zijn de enige beschikbare partij in deze.

Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland