Lente

Landschapscoördinator

De landschapscoördinator

Landschapscoördinator Corine Weiman is de vrouw om te benaderen voor landschapsprojecten, weidevogelbeheer en de daarvoor verkrijgbare subsidies. Zij bespreekt uw plannen graag met u en zij kan de mogelijkheden met u bekijken en de uitvoering regelen met onze eigen landschapsonderhoudsploeg (LOP). Zij is telefonisch bereikbaar op 06 44 68 21 51 of per e-mail: corine.weiman@anvlingestreek.nl.

Landschapsprojecten

De Agrarische NatuurVereniging Lingestreek (ANVL) maakt plannen voor landschapsprojecten voor haar leden en anderen. De werkzaamheden daarvoor worden gedaan door Corine Weiman, de landschapscoördinator van ANVL. Corine bespreekt de plannen en weet aan welke eisen de plannen moeten voldoen om voor subsidie uit verschillende bronnen in aanmerking te komen, verzorgt met u de subsidieaanvraag en regelt de uitvoering van de plannen met de Landschapsonderhoudsploeg (LOP) van ANV Lingestreek.

De LOP bestaat uit een ploeg van 10 leden van ANVL, die in herfst en winter te doen hebben op hun eigen landbouwbedrijf en dus beschikken over tijd en ook over de middelen, zoals trekkers en machines om de werkzaamheden goed uit te voeren. De LOP wordt aangestuurd door Wout Speijers, tevens adviseur van het bestuur van ANVL. Voorbeelden van projecten zijn: Erfbeplanting, aanleg van paddenpoelen, planten en snoeien van hoogstamfruitbomen en laanbomen en zelfs het bouwen van ooievaarsnesten.

Ook van overheden, zoals rijk, provincie, gemeenten en het waterschap Rivierenland verwerft Corine Weiman opdrachten die worden uitgevoerd door de LOP. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn instanties die de ANVL en haar LOP regelmatig voor projecten inschakelen.

Weidevogels

Het gaat redelijk met de weidevogels. De regering/provincie ziet het als haar taak om de populatie te laten groeien. Daarbij schakelt zij ANVL in bij de organisatie van weidevogelgebieden om de perceelseigenaren te mobiliseren en te stimuleren om – tegen een geldelijke vergoeding – stimuleringsmaatregelen te nemen op hun percelen. Ook dat hoort tot de werkzaamheden van landschapscoördinator Corine Weiman.

 

Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland