Zomer

Landschapscoördinator

De landschapscoördinator

Landschapscoördinator Kees Mientjes is de man om te benaderen voor landschapsprojecten, weidevogel- en ganzenbeheer en de daarvoor verkrijgbare subsidies. Hij bespreekt uw plannen graag met u en hij kan de mogelijkheden met u bekijken en de uitvoering regelen met onze eigen landschapsonderhoudsploeg (LOP). Hij is telefonisch bereikbaar op 06 57 26 79 63 of per e-mail: kees.mientjes@anvlingestreek.nl .

 

Landschapsprojecten

De Agrarische NatuurVereniging Lingestreek (ANVL) maakt plannen voor landschapsprojecten voor haar leden en anderen. De werkzaamheden daarvoor worden gedaan door Kees Mientjes, de landschapscoördinator van ANVL. Kees bespreekt de plannen en weet aan welke eisen de plannen moeten voldoen om voor subsidie uit verschillende bronnen in aanmerking te komen, verzorgt met u de subsidieaanvraag en regelt de uitvoering van de plannen met de Landschapsonderhoudsploeg (LOP) van de ANVL.

Kees Mientjes

De LOP bestaat uit een ploeg van 10 leden van ANVL, die in herfst en winter te doen hebben op hun eigen landbouwbedrijf en dus beschikken over tijd en ook over de middelen, zoals trekkers en machines om de werkzaamheden goed uit te voeren. De LOP wordt aangestuurd door Evert Reijers, tevens bestuurslid van ANVL. Voorbeelden van projecten zijn: Erfbeplanting, aanleg van paddenpoelen, planten en snoeien van hoogstamfruitbomen en laanbomen en zelfs het bouwen van ooievaarsnesten.

Ook van overheden, zoals rijk, provincie, gemeenten en het waterschap Rivierenland verwerft Kees Mientjes opdrachten die worden uitgevoerd door de LOP. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn instanties die de ANVL en haar LOP regelmatig voor projecten inschakelen.

 

Weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. De regering ziet het als haar taak om de populatie te laten groeien. Daarbij schakelt zij ANVL in bij de organisatie van weidevogelgebieden om de perceelseigenaren te mobiliseren en te stimuleren om – tegen een geldelijke vergoeding – stimuleringsmaatregelen te nemen op hun percelen. Ook dat hoort tot de werkzaamheden van landschapscoördinator Kees Mientjes.

 

Ganzen

Er zijn veel te veel ganzen in Nederland. Maar dan hebben we het wel over overzomerende ganzen. Overwinterende ganzen is een ander verhaal. Die zijn in Nederland te gast van oktober tot april. Daarvoor is een programma om ze met rust te laten tijdens hun verblijf hier. In de uiterwaarden van ons gebied zijn gebieden door de overheid aangewezen waar de vogels ongestoord kunnen foerageren. Daarnaast – en ook voor andere percelen – is er een systeem van vergoeding van vraatschade. ANVL speelt een belangrijke rol bij de uitkering van de vergoedingen. Daarbij is de landschapscoördinator van ANVL van cruciaal belang.

Contactinformatie

Secretariaat
Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
T (0344) 61 44 83

Secretaris
Corine Weiman

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland