Herfst

Samenwerking

Om zaken voor elkaar te krijgen, is het belangrijk om samen te werken in het agrarische natuurbeheer. Daarom heeft ANV Lingestreek veel contacten en samenwerkingsverbanden met onder andere overheden, agrarische organisaties, waterschap en omliggende agrarische natuurbheerders.

Een aantal organisaties op een rij:

Stichting Veldleeuwerik pionier verduurzamen akkerbouw

Duurzame voedselproductie vraagt om nauwe samenwerking tussen de verschillende ketenpartners in de Nederlandse akkerbouw en daarbij vervult Stichting Veldleeuwerik een pioniersrol. Daarover zijn akkerbouwers, multinationals, overheid, het Wereld Natuur Fonds en de Youth Food Movement het eens. Zij hielden in juni 2013 een congres over duurzame landbouw van de stichting in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

Stichting Boerderij-Educatie

ANV Lingestreek is een van de deelnemers in de stichting Boerderij-Educatie. De stichting organiseert lessen over onze voedselproductie en de rol van de boer daarbij. Lessen worden op een boerderij gegeven.

Wij ontvangen min of meer regelmatig van Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) een nieuwsbrief Deze nieuwsbrieven kunt u lezen door op  de betreffende datum te klikken.

Met steun van het ministerie van Economische Zaken en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling werken honderden boeren in heel Nederland aan kruidenrijke akkerranden die speciaal zijn ontwikkeld voor natuurlijke vijanden. Het samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf wordt begeleid door ruim 30 regionale partners, het Louis Bolk Instituut, Veelzijdig Boerenland, de ZLTO, De Natuurweide en Boerennatuur. Ook Bloeiend Bedrijf geeft nieuwsbrieven uit. Klik op de betreffende datum.

Websites Collectief Rivierenland en van collega ANV's

Websites andere Natuurorganisaties

Interessante websites voor Ondernemers

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De vroegere Dienst Regelingen (landbouw) is nu opgenomen in de RVO. Regelingen en subsidiess zijn te vinden op deze website.

Regionaal Centrum voor Technologie Rivierenland (RCT-Rivierenland)

Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap

  • Netwerken Multifuncitoneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De uitvoering is in handen van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.
    Multifunctionele landbouw speelt, vanuit haar agrarische identiteit op een unieke manier, in op de groeiende vraag naar rust, ruimte en plattelandsbeleving. De sector verbindt de maatschappij met het platteland en verbindt ook agrarische ondernemers met de maatschappij.
    http://multifunctionelelandbouw.net

     

 

 

 

Effectief beheer van grasbanen in de boomkwekerij

In het project doen de boomkwekers ervaring op met het inzaaien en het beheer van grasbanen tussen de bomenrijen. De kwekers maaien de grasbanen 6-8 keer per jaar.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland