Zomer

Ganzen

Verslag Ganzenavond 24 februari 2016

Op 24 februari heeft Agrarische Natuurvereniging De Lingestreek een avond over de ganzenproblematiek gehouden. Mevrouw Schrauwen van de Fauna Beheerseenheid vertelde over de uitwerking van het beleid. Het doel is om het aantal ganzen terug te brengen tot de stand van 2005. De schade aan landbouwgewassen en ook overige flora en fauna is inmiddels veel groter dan ooit afgesproken is. (Voor provincie Gelderland van 120.000 naar 34.000 overwinterende ganzen.) Om die grote aantallen reductie te halen, is vooral afschot nodig. Hiervoor is de WBE actief bezig om vergunningen te verstrekken. Het uiteindelijk doel is om de totale schade fors terug te brengen van vele miljoenen tot enkele tonnen Euro’s. Ze verschafte duidelijkheid over de verschillen tussen de gebieden waar de ganzen wel mogen rusten en waar niet. Voor verschillende gebieden is via diverse regelingen vastgelegd dat de ganzen daar in de winter mogen rusten. In die gebieden zullen de grondgebruikers en de jagers afspraken moeten maken en acties uitvoeren om schade zoveel mogelijk te voorkome                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Voor het schadevergoedingstraject verzorgden de heren Van Aardenne en  Koffeman aan de hand van het nieuwe schaderegistratieprogramma deel twee van de avond. Er is nu een computerprogramma gebouwd waarin grondgebruikers maar ook jagers gegevens kunnen raadplegen over de gronden en waarin de grondgebruikers schades kunnen melden en tegemoetkomingen kunnen aanvragen.

Door de duidelijke uitleg van de regels in combinatie met de voorbeelden uit het computerprogramma werd het voor de toehoorders duidelijk hoe het werkt.

De heren benadrukten nog dat het van belang is om al vroeg schade te melden en dan alle percelen op te voeren, want later nog toevoegen kan niet meer.

De conclusie van de avond is dat er nog veel moet gebeuren om de schade door ganzen in te perken enerzijds en dat melden anderzijds noodzakelijk is om de omvang van de schade goed in beeld te krijgen bij de overheden.

                                                                                                                                                                                                                                                       

02-12-2013 Ganzenakkoord G7 afgeblazen

Het ganzenakkoord van de G7 dat op 01-01-2014 zou ingaan is vandaag opgeblazen. Vraag is wat nu? Wie het weet mag het zeggen. Er was voor 2014 een overgangsregeling bedacht. Die gaat dus niet door, maar wat dan wel? Komen boeren met ganzenproblemen in de kou te staan? Volg op onze site wat er gebeurt en gaat gebeuren.

Contactinformatie

Secretariaat
Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
T (0344) 61 44 83

Secretaris
Corine Weiman

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland