Lente

Afscheid Evert Reijers voorman LOP, korte samenvatting ALV

Tijdens de ALV van 22 november heeft Evert Reijers afscheid genomen als voorman van de LOP. Vorig jaar heeft Evert zijn bestuursfunctie neergelegd en daarbij aangegeven nog 1 jaar door te willen gaan als voorman van de LOP. Wij willen Evert heel erg bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging en hopen Evert nog vaak te zien bij onze activiteiten.Daarnaast is er tijdens de ALV gesproken met de leden over de toekomst van de ANV. Belangrijkste vraag daarbij was, wat de leden van de ANV verwachten. Hieronder volgt een korte samenvatting van hetgeen besproken is. Ledenvergadering geeft richting aan toekomst Lingestreek Nadat het bestuur zich had beraden over de toekomst van onze vereniging is aan de hand van drie modellen de toekomst besproken. In een open en interactieve bijeenkomst is een grote lijn geformuleerd. Deze behelst ongeveer het volgende:

  1. Het ontwikkelen van initiatieven in het licht van de doelstelling van onze vereniging, incl. een zorgvuldige besluitvorming. Risicovolle activiteiten en projecten worden voorkomen.
  2. Een actieve en positieve opstelling van onze vereniging in de taken van het collectief.
  3. Nadruk leggen op het huidige takenpakket, waaronder de ondersteuning van het collectief, zowel bestuurlijk als gezien vanuit de leden.
  4. De vereniging blijft actief als aanspreekpunt voor gemeenten en andere overheden, alles in aansluiting op de acties van LTO en andere vergelijkbare organisaties.
  5. Contributieverhogingen zijn slechts aan de orde in relatie tot de inflatie. 
  6. Een actieve rol vanuit onze vereniging in de PR van de AGRO-ketens is niet aan de orde behalve dan op uitdrukkelijk verzoek.
  7. Informatievoorziening naar de leden is op zijn plaats maar wel met een kostendekkend systeem.

 Het bestuur zal deze lijnen verder uitwerken en presenteren in de komende voorjaarsvergadering in 22 maart 2017.Desgewenst kunt u onze voorzitter benaderen met vragen en suggesties, anders laat uw ideeën achter bij de secretaris.  Het bestuur ANV Lingestreek 

Image: 
Afscheid Evert Reijers tijdens ALV


Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland