Herfst

Stand van zaken

Afgelopen voorjaar is, net als vorig jaar, een voorintekening georganiseerd: de wensen voor deelname aan agrarisch natuur en landschapsbeheer zijn in beeld gebracht. Deze 'oogst' is vervolgens getoetst aan onze beheerstrategie: in hoeverre passen de wensen van agrarisch grondgebruikers bij de wijze waarop het collectief de doelen uit het natuurbeheerplan van de provincie wil realiseren? Tot slot zijn alle wensen die binnen de beheerstrategie en het beschikbare budget passen gebundeld tot één gebiedsaanvraag. Deze aanvraag is in juli ingediend bij de provincie. 

Op 4 oktober heeft de provincie een positief besluit genomen over onze gebiedsaanvraag . Dat is goed nieuws en betekent dat we als collectief groen licht hebben  om aan de slag te gaan met het opstellen van de definiteve beheercontracten.

In de maand november 2016 hoopt de coordinator de contracten met de deelnemers af te kunnen sluiten.

De uitbetaling van de het beheer in 2016 hoopt het Collectief in februari 2017 te kunnen doen. Dit is afhankelijk van de betaling door RVO.nl aan het Collectief. In ieder geval committeert het Collectief zich aan de afspraak om binnen 4 weken na ontvangst van de betaling van RVO.nl ook de betaling aan de individuele deelnemers te verzorgen.

Heeft u een vraag die niet beantwoord wordt via onze website www.collectiefrivierenland.nl, dan kunt u zich wenden tot de coordinator in uw gebied, dhr. Kees Mientjes, tel. 06-57 26 79 63 of kees.mientjes@collectiefrivierenland.nl

Effectief beheer van grasbanen in de boomkwekerij

In het project doen de boomkwekers ervaring op met het inzaaien en het beheer van grasbanen tussen de bomenrijen. De kwekers maaien de grasbanen 6-8 keer per jaar.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland