Lente

Collectief Rivierenland opent eigen Website

De aanleiding

Er moet wat Staatssecretaris Dijksma betreft méér gedaan worden in mínder gebieden. Dijksma heeft ervoor gezorgd dat individuele boeren niet langer voor subsidie in aanmerking komen. Willen boeren nog aan natuurbeheer doen, dan moeten ze zich aansluiten bij collectieven waarin boeren en natuurorganisaties samenwerken. Die moeten samen een plan maken, waarvan voortgang en resultaten worden gecontroleerd door de provincie.
 

Wat is er gebeurd?

De afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers van 6 ANV’s in het Rivierenland druk geweest met de voorbereiding om een collectief op te richten. Dit zijn de ANV’s ‘De Capreton’, Vereniging Agrararsich Natuur en Landschapsbeheer ‘Tieler- en Culemborger Waarden’, ANV ‘Lingestreek’, Vereniging ‘Streekbeheer Rijk Maas en Waal’, ‘De Ploegdriever’ en Vereniging ‘Streekbeheer Rijnstromen”. Het Collectief Rivierenland heeft een nieuwe website geopend. Met deze site is de noodzakelijke informatie inzake het collectief  voor de leden van de ANV’s toegankelijk. Bekijk de website van de Coöperatieve Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Collectief Rivierenland en volg de ontwikkelingen!

 Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland