Lente

De najaars-ledenvergadering van wo 12-11-2014 achter de rug

Gastspreker in deze vergadering was de heer Theo Peren, wethouder van de gemeente Lingewaard, die een aantal mogelijkheden aandroeg waar de LOP (Landschaps Onderhouds Ploeg) van ANV Lingestreek zou kunnen bijdragen aan het LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan) van zijn gemeente.

Veel aandacht kreeg de opvolging van de huidige Coördinator en de vraag of het bestuur gerechtigd is zelfstandig, zonder ruggespraak met de leden, te handelen en te beslissen.

De jaarcijfers 2013 werden goedgekeurd en de kascontrolecommissie verleende de penningmeester décharge over het jaar 2013. Tevens werd de begroting 2015 door de vergadering goedgekeurd. De overdracht van een aantal taken naar het nieuw te vormen collectief van 6 ANV's in het Rivierengebied was eveneens een onderwerp van gesprek. Daarbij kwam de Kansenkaart, die door de betrokken ANV's gezamenlijk is vastgesteld ter sprake. Er moeten nog veel beslissing door de diverse overheden worden genomen, voordat op 1 januari 2015 de nieuwe opzet van het Collectief van start kan gaan.

Wij zullen u op de hoogte houden middels deze website en raden u daarom aan deze regelmatig te bezoek, zodat u op de hoogt blijft van de ontwikkelingen.Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland