Lente

Verslag weidevogel-informatieavond 09-10-2014

Op deze avond werd teruggeblikt op het weidevogelseizoen 2014. Allereerst werd stilgestaan bij het feit dat de gebiedscoördinator van ANV Lingestreek, sinds februari 2013 gecertificeerd is voor het begeleiden en uitvoeren van collectief agrarisch natuurbeheer conform Subsidie Natuur en Landschap.

Achtereenvolgens kwamen de weidevogelgebieden Zoelense Veld, Ommerense- en Ingense Veld, Maurikse Waard, Tollerwaard, Eldikse Veld en Meilanden aan de orde. Ingezoomd werd op de mate van deelname, uitrijden van ruige mest, het aantal weidevogels, de beheerpakketten en hoe het beter kan door het mozaïek van verschillende maaidata en nestbescherming verder te verbeteren. De rol van de weidevogelvrijwilligers wordt steeds belangrijker. Samen met de gebiedscoördinator zijn zij de ogen en oren in de weidevogelgebieden. Er ontstond goede discussie over de effectiviteit van beheerpakketten. Onderling overleg brengt het weidevogelbeheer verder.

Er werd ook vooruit gekeken naar 2015/2016. Vanaf januari 2016 is namelijk het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van kracht. Dat zal ongetwijfeld invloed hebben op het inkomen van de boeren. Ook het weidevogelbeheer wordt daarin ondergebracht. Het jaar 2015 wordt door de provincie Gelderland als overgangsjaar gezien, waardoor helaas geen nieuwe beheerders kunnen instappen. Wel kunnen aflopende overeenkomsten verlengd worden.

De conclusie aan het eind van de avond was: ‘Weidevogels zijn belangrijk voor het Rivierengebied’. Het is dan ook goed te zien dat er veel moeite door de boeren wordt gedaan om de weidevogels in ons gebied te behouden. Met elkaar de schouders eronder om te laten zien dat er resultaten zijn.

Gebiedscoördinator Bert van Setten bedankte de aanwezige beheerders voor hun inzet namens ANV Lingestreek én de weidevogels!
 Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland