Lente

Behandelbedrag voor Faunafonds

Behandelbedrag voor Faunafonds vastgelegd in Flora- en Faunawet

Op 22 augustus is de wijziging van de Regeling tarieven Flora- en Faunawet in de Staatscourant gepubliceerd door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Daarin wordt het behandelbedrag voor het Faunafonds vastgesteld. Dijksma voert de wijziging door op voordracht van het Interprovinciaal Overleg.

Op 28 maart 2014 hebben de provincies bekend gemaakt dat het Faunafonds vanaf 1 oktober 2014 een behandelbedrag in rekening zal gaan brengen. Het Faunafonds kan op grond van van de Flora- en Faunawet een vergoeding vragen van de kosten voor de behandeling van aanvragen voor tegemoetkoming in de schade, veroorzaakt door dieren van een beschermde inheemse soort. De hoogte van het behandelbedrag wordt in deze regeling vastgesteld op EUR 300,- per aanvraag.

De provincies vinden de maatregel nodig om de uitvoeringskosten van het Faunafonds terug te dringen. In het Bestuursakkoord Natuur hebben Rijk en provincies afgesproken dat de provincies vanaf 1 januari 2012 de financiële verantwoordelijkheid op zich nemen voor het Faunafonds en dat zij maatregelen treffen, teneinde de uitvoeringskosten van het Faunafonds terug te brengen naar EUR 3 miljoen per jaar. In 2013 bedroegen de uitvoeringskosten EUR 4,2 miljoen.

De feitelijke kosten die het Faunafonds maakt voor de behandeling van een aanvraag, zijn de kosten voor het vaststellen van de schade, de administratieve verwerking van de aanvraag en de uitbetalingen. Het Faunafonds berekent deze kosten op gemiddeld EUR 600,- per aanvraag. De provincies verwachten dat de invoer van het behandelbedrag een besparing van tussen EUR 1,2 en 1,5 miljoen per jaar zal opleveren als gevolg van een verlaging van het aantal aanvragen en de inkomsten uit het innen van het behandelbedrag op de resterende aanvragen. Op de uitgaven in 2014 wordt het effect van de maatregel geschat op EUR 60.000,- omdat het alleen het laatste kwartaal van 2014 betreft.

bron: Staatscourant, 22-08-2014Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland