Lente

Aantal grauwe ganzen goreit fors

De Gelderlander 22-07-2014

MAURIK/OCHTEN – Het aantal gan­zen in de regio Rivierenland is dit jaar fors toegenomen.
Dat blijkt uit een telling door vijf­tig vrijwilligers van de Wild Be­heer Eenheid (WBE) Neder Betu­we. De populatie nam vergeleken met vorig jaar toe van 7.800 naar 12.000. Het werkgebied wordt be­grensd door Waal, Amster­dam- Rijnkanaal, Neder-Rijn en de weg Kesteren-Ochten.

De toename, aldus woordvoerder Jacco van Eck, is waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat in Natura 2000-gebieden (uiterwaarden) langs de Neder-Rijn en de Waal geen afschot of nestreductie is toegestaan vòòr 1 april. Juist dit jaar is in die gebieden, vanwege het vroege voorjaar, een groot aantal ganzen uitgebroed.
Het aantal grauwe ganzen is het hoogst (ruim 10.000). Op de tweede plaats komt de nijlgans met 1.100 stuks, gevolgd door de brand­gans (350). Door de toename van de populatie ganzen is de schade aan landbouwgewassen eveneens toegenomen. Momenteel wordt er veel vraatschade gemeld in het rijpende graan.
Van Eck: ‘De meeste ganzen za­gen we afgelopen weekeinde in de uiterwaarden van Rijn en Waal, bij het Eiland van Maurik en Lingemeer. Ook ganzen zoeken de verkoeling van het water op. Wat nu te doen? We spelen de cijfers door, dan kunnen de hoge­re instanties op basis daarvan een beleid gaan uitstippelen.’Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland