Lente

Vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2016 van start

Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. Met een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer willen overheid, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering.

Uitgangspunten voor het nieuwe stelsel zijn een meer effectief en efficiënt beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt toegepast daar waar het het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief. Dat heeft nogal wat consequenties voor de deelnemers en voor ANV Lingestreek. Zo wil de overheid alleen zaken doen met grotere partijen. Daarom zijn er op dit moment besprekingen gaande met onze collega's in het Gelderse rivierengebied, Waal, Rijn en Maas, maar ook met niet-agrarische natuurclubs, b.v clubs die zich bekommeren om uilen, vleermuizen, bevers of andere deelgebieden. Dat zijn de z.g. gebiedspartijen. We hebben de ons bekende clubs uitgenodigd voor een gesprek op 7 juli 2014 in het Fruitpark te Ochten.

Mocht u mensen kennen die in zo'n deelgebeid actief zijn, wilt u hen dan aansporen om contact met ons te zoeken, zodat wij ze kunnen uitnodigen? Verder raden wij u aan om onze website regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogdte blijft van de ontwikkelingen!Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland