Herfst

Boerderij-Educatie

Stichting Boerderij Educatie Rivierenland is een initiatief van 3 samenwerkende Agrarische NatuurVereniingen in Rivierenland:

  • VANL Tieler en Culemborger Waarden
  • ANV Lingestreek
  • VANL De Capreton
     

Wie zijn er bij betrokken?

Naast de 3 genoemde verenigingen, waarvan de leden merendeels agrarische ondernemer zijn, wordt het project ondersteund door;
Betuwse Bloem, Fruitmasters, Rabobank West-Betuwe, Rabobank Bommelerwaard, LTO Noord, Provincie Gelderland, de NZO, AgruniekRijnvallei, Steunpunt Smaaklessen Wageningen UR, NMe's en diverse gemeenten in Rivierenland.
 

Waarom?

Het doel van de stichting is om leerlingen van basisscholen inzicht te geven over de herkomst van ons voedsel en de manier waarop het wordt geproduceerd en de funcite van de boer daarbij. Lessen op het bedrijf en zelf dingen doen. Hoe? Bekijk de website www.boerderijeducatierivierenland.nl .

De aftrap

De aftrap vindt plaats op 31 maart, op het bedrijf van de fam. De Klerk in Beusichem.
 Betuwse boeren aan de slag met natuurinclusieve landbouw

Boeren in de Betuwe starten dit jaar met het toe- en inpassen van natuurinclusieve maatregelen op hun bedrijf.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland