Herfst

Ganzenakkoord G7 van Tafel

Ontbreken draagvlak

Betrokken partijen, zowel G7 als IPO, hebben met spijt moeten constateren dat er geen unaniem draagvlak is bij de betrokken G7 leden. Gezamenlijk is de hoop uitgesproken het vele werk dat inmiddels is verzet niet te laten verzanden, maar decentraal met elkaar verder te kijken welke onderdelen van het G7 akkoord kunnen worden geïmplementeerd in het decentrale beleid van de provincies.

De financiële afspraken in het kader van het ganzenakkoord, zoals de subsidieregeling voor rustgebieden en de overgangsregeling, komen hierbij ook te vervallen.

 

Teleurgesteld

De Friese gedeputeerde Johannes Kramer, die namens de provincies het overleg met de Ganzen-7 voerde, noemt het "bijzonder spijtig dat het overleg niet tot het gewenste resultaat heeft geleid".  Harm Evert Waalkens,  voorzitter van de Ganzen-7, geeft aan "zeer teleurgesteld te zijn dat het akkoord in het zicht van de inwerkingtreding alsnog gesneuveld is".   gedeputeerde Kramer vult aan: "de provincies zullen nu op het decentrale niveau  de samenwerking met de Ganzen-7 partijen invulling geven. Het verzette werk biedt daarvoor goede aanknopingspunten".

 

Aanvulling

Directe aanleiding lag in het gebrek aan draagvlak in Friesland om de uitvoering van het akkoord te starten op 1 januari. Dat leidde tot de opstelling van de IPO- gedeputeerden om dan de uitvoering maar per Provincie ter hand te nemen. Vele afspraken in het akkoord, die het laatste jaar zijn gemaakt staan daarmee op losse schroeven. Dat geldt ook voor de 5 miljoen voor het overgangsjaar, de 120 % in 2014, enz.

Misschien dat we die via de GAK's nog boven tafel kunnen houden, maar het wordt een stuk moeilijker. Feitelijk betekent het vervallen van het akkoord, dat alles weer bij nul begint. Het is nu aan de Provincies hun standpunt duidelijk te maken. De meeste voorbereidingen waren al in volle gang.

De opstelling van partijen binnen en buiten de G7 is nog onbekend. De komende dagen hopen we hierover meer duidelijkheid te krijgen.Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland