Herfst

Weidevogelbeheer 2014

De Provincie Gelderland heeft afgelopen september het Natuurbeheerplan 2014 vastgesteld. Hierin zijn een aantal belangrijke wijzigingen m.b.t. het collectief weidevogelbeheer vastgelegd, nl.:

 1. Aflopende SAN-overeenkomsten worden alleen gecontinueerd in goed functionerende weidevogelgebieden.
   
 2. Het streven is gericht op het contracteren van minder laat maaipakketten. In het Natuurbeheerplan is daarom de mogelijkheid voor het afsluiten van pakketten met een maaidatum van 1 juli of later uitgesloten. Door maatwerk middels lastminutebeheer kan, wanneer de aanwezigheid van nesten of kuikens daar aanleiding toe geeft de maaidatum alsnog verlengd worden.
   
 3. De afgesloten pakketten legselbeheer dienen qua broedparendichtheid aan te sluiten bij de recent gesignaleerde dichtheden in de gebieden.

Dat heeft nogal wa consequenties voor perceelsbeheerders in de Randwijks Waarden, de Huissense Waard en de Wolfswaard. Als u het fijne daar van wilt weten, klik dan op WEIDEVOGELS 2014.

Op 2 december 2013 om 20.00u begint een informatieavond in het Verenigings- gebouw het Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik, bedoeld voor de gebieden:

 • Maurikse waard
 • Ommerense en Ingense veld
 • Zoelense veld
 • Tolle-waard
 • Eldikse veld

Perceelsbeheerders in die gebieden zijn van harte uitgenodigd deze voorlichtingsavond te bezoeken. In de overige gebieden zal eenzelfde voorlichtgsavond georganiseerd worden, maar de datum daarvan is nu nog niet bekend.Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland