Winter

Ledenvergadering 20-11-2013

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Najaars-Ledenvergadering op woensdag 20 november in Zalencentrum De Wanmolen te Zetten, Schweitzerpark 2. Inloop vanaf 19:45 uur.

Begin van de vergadering om 20.00 uur. Er staan ons grote veranderingen te wachten op het gebied van het Agrarisch Natuurbeheer en de financiering daarvan. De heer Jos Roemaat (o.a. voorzitter van Platteland Oost) zal ons hierover bijpraten.

Daarnaast zal u worden bijgpraat over de activiteiten van ANV Lingestreek, de begroting voor 2014 en andere actuele zaken.

De agenda voor deze vergadering is:

  1. Opening door voorzitter Roelf de Boer
  2. Introductie door de voorzitter
  3. Verslag van de Voorjaars-Ledenvergadering (zie het verslag)
  4. Mededelingen
  5. Begroting 2014 (zie de begroting 2014)
  6. PAUZE
  7. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door Jos Roemaat (o.a. voorzitter van Natuurlijk Platteland Oost)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting.

Bezoek deze belangrijke vergadering!

 Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland