Winter

Red de rijke Weide

200.000 ha bloemrijke weilanden? (geplaatst 09-08-2013)

Vogelbescherming Nederland startte op 12 juni 2013 de campagne 'Red de rijke weide'. Doel daarvan is om samen met consumenten, boeren, zuivelcoöperaties en politiek 200.000 hectare bloemrijke weilanden in Nederland te realiseren.

De belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van rijke weides is volgens Vogelbescherming de intensieve landbouw. 'De economische druk op boeren om melk zo goedkoop mogelijk te produceren leidde tot hectares kaal grasland, waar geen ruimte is voor natuur.'

Bekijk de interessante website http://www.redderijkeweide.nl van de Vogelbescherming, die veel interessante informatie bevat!Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland