Winter

Geanimeerde Ledenvergadering op 20-03-2013

Er kwamen 67 leden opdagen voor de voorjaarsvergadering van 20-03-2013 in de Fruittuin te Ochten. Dat is meer dan we gewend waren. We mochten ook 2 nieuwe leden inschrijven: de heer G. van Spanje uit Andelst en de heer Henk Vegter uit Den Haag. Wij blijven groeien!

 

Tijdens de avond (geen tijd voor pauze) werden de jaarcijfers 2012 besproken en door de vergadering goedgekeurd. Penningmeester Jarco Hooimeijer gaf een verklaring van de cijfers. Het jaar werd afgesloten met een klein verlies, maar de financiële positie blijft goed. De kascontrole-commissie rapporteerde dat de cijfers 2012 correct waren, maar waarschuwde bij monde van Sienis Geurts wel dat er meer visie moest komen wat de toekomst financieel voor de vereniging in petto heeft. Theo Willemsen - de expert in het bestuur voor wat het ganzenbeheer betreft - werd voor een nieuwe termijn van 3 jaar herkozen.

 

Na het huishoudelijk gedeelte leidde voorzitter Roelf de Boer de gastspreker van de avond, de Gelderse gedeputeerd Jan Jacob van Dijk in. De hield een boeiend betoog over de financiering van het agrarisch natuurbeheer. Voor de inhoud daarvan verwijs ik u naar de rubriek Notulen en Jaarverslagen. Daarop verschijnen binnenkort de notulen van deze vergadering en wordt uitgebreid verslag gedaan van het besprokene.

 

Kesteren, 21-03-2013
Evert Oskam, secretaris ANVL
 Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland