Winter

Het GLB en Agrarisch Natuurbeheer

Het ministerie van EZ gaat een open discussie aan met de samenleving over het Agrarische Natuur Beheer in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. De rol van de Agrarische Natuur Verenigingen komt daarbij nadrukkelijk aan de orde.

Klik op de onderstaande site om meer over dit onderwerp te zien. U kunt ook reageren op deze site.
 
Ook wij als ANV Lingestreek moeten ons voorbereiden op een rol in dit nieuwe beleid. Het bestuur is continue bezig om haar professionaliteit te verbeteren en zo voor leden - goed voorbereid - de toekomst tegemoet te treden. Kortom laat uw mening horen!
 
Roelf de Boer
Voorzitter ANV Lingestreek

http://www.landwerk.nl/activiteiten.php?pagina=videochat-toekomst-agrarisch-natuurbeheerNatuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland