Winter

'Na vijf jaar zal de ganzenpopulatie weer toenemen'

Dierecoloog Dick Melman van Alterra Wageningen UR is niet overtuigd dat het akkoord dat LTO Nederland samen met verschillende natuurorganisaties binnen de Ganzen-7 met de provincies heeft gesloten over het beheersen van de ganzenpopulatie op langere termijn tot minder ganzen zal leiden. De partijen stellen dat er na 5 jaar geen extra inspanningen meer nodig zijn om de populatie ganzen op het gewenste peil te houden. Melman gelooft daar niet in. "Houd je op met schudden van eieren of andere vormen van regulatie, dan neemt de populatie direct weer toe."In het ganzenakkoord van de Ganzen-7 wordt voorgesteld de foerageergebieden voor winterganzen om te vormen tot rustgebieden. Boeren ontvangen een lagere vergoeding. Ook moet de populatie zomerganzen met 500.000 worden teruggebracht. Melman ziet het als een plus dat het akkoord door zeven partijen wordt gesteund, waaronder de Vogelbescherming en LTO.bron: Resource - Wageningen UR, 30/01/13Copyright ©2013 AgriHolland B.V.     Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland