Winter

Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren. Zij vertellen hierin wat ze willen bereiken met natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf en in hun directe omgeving. De ondernemers geven aan hoe zij onder meer de biodiversiteit denken te vergroten en in te passen op hun eigen bedrijf. Met als achterliggend doel het duurzamer maken van hun bedrijfsvoering. 

Een akkerbouwer, melkveehouder, fruitteler en boomteler vertellen allemaal over hun experimenten op hun bedrijf het afgelopen jaar. Ze geven hun visie over de toepaste maatregelen en zien zowel knelpunten, als kansen. Hiermee gaan ze het nieuwe jaar weer aan de slag. Klik op de afbeelding en bekijk de video.

 

Rabo Food Forward

De video is gemaakt naar aanleiding van deelname aan Rabo Food Forward in het najaar van 2019. Food Forward is een initiatief van de Rabobank, dat mensen uit de hele voedselketen bijeenbrengt en stimuleert oplossingen te bedenken voor het voedselvraagstuk en de productie ervan. De oplossingen waar onze deelnemers  aan werken sluiten prima aan bij de regioscan waar de voedseluitdagingen van de regio zichtbaar zijn gemaakt. Door deelname aan Rabo Food Forward hebben we met de andere initiatieven de stappen in een vernieuwingstraject beter in beeld gekregen. De jury heeft bij de beoordeling van de projecten ons een cheque overhandigd voor het maken van deze video.

Meer informatie

Project: Natuurinclusief Betuws Boeren

 Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland