Lente

Leaflets over ervaringen met natuurinclusieve landbouw in de Betuwe

In 2020 hebben de 24 deelnemers uit het project 'Natuurinclusief Betuws Boeren' samengewerkt aan het inpassen van natuurinclusieve landbouw in bedrijf. Zij gingen aan de slag met diverse experimenten. De eerste ervaringen en bevindingen uit veld zijn nu per sector terug te vinden in een leaflet. Voor elke sector; fruitteelt, boomteelt, akkerbouw en melkveehouderij wordt bovendien aangegeven waar ze het komend jaar mee verder gaan. Het project loopt door in 2021 en 2022.  

Download hieronde leaflets met de eerste leerervaringen uit de verschillende sectoren:

Meer informatieNatuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland