Lente

Nieuws

 • Ganzenakkoord G7 van Tafel

  De G7 partners (De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland) en het IPO hebben op 02-12-2013 moeten constateren dat er geen verder draagvlak is voor de invoering van het G7 Ganzenakkoord. Binnen de G7 was er geen overeenstemming mogelijk over de invoering van de winterrust per 01-01-2014. • Weidevogelbeheer 2014

  De Provincie Gelderland heeft afgelopen september het Natuurbeheerplan 2014 vastgesteld. Hierin zijn een aantal belangrijke wijzigingen m.b.t. • Ledenvergadering 20-11-2013

  Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Najaars-Ledenvergadering op woensdag 20 november in Zalencentrum De Wanmolen te Zetten, Schweitzerpark 2. • Red de rijke Weide

  200.000 ha bloemrijke weilanden? (aangepast 03-09-2013)

  Vogelbescherming Nederland startte op 12 juni 2013 de campagne 'Red de rijke weide'. Doel daarvan is om samen met consumenten, boeren, zuivelcoöperaties en politiek 200.000 hectare bloemrijke weilanden in Nederland te realiseren.Bekijk de interessante website http://www.redderijkeweide.nl van de Vogelbescherming, die veel interessante informatie bevat! • Boerderij-educatie voor schooljeugd van start!

  PERSBERICHT
  Woensdag 29 mei 2013 heeft op uitnodiging van de Gemeente Buren, door wethouder Gerry van der Donk- van Andel, een succesvolle ‘ervaringspresentatie’ plaatsgevonden met een lokale schoolklas die les kreeg op het melkveebedrijf van Gijsbert en Margo de Klerk te Beusichem. • Opening wandel- en fietsroute Betuwelinie

  Op vrijdag 17 mei 2013 is de wandelroute behorend bij het project Grebbelinie Fort De Spees in gebruik genomen. • Geanimeerde Ledenvergadering op 20-03-2013

  Er kwamen 67 leden opdagen voor de voorjaarsvergadering van 20-03-2013 in de Fruittuin te Ochten. Dat is meer dan we gewend waren. We mochten ook 2 nieuwe leden inschrijven: de heer G. • Staatssecretaris Landbouw over Agrarisch Natuurbeheer

  Sharon Dijksma – Staatssecretaris Landbouw (PvdA) meldt aan de Tweede Kamer over Agrarisch natuurbeheer:

  Een goed voorbeeld van de door mij beoogde vernieuwing is het agrarisch natuurbeheer. Ik wil het stelsel vereenvoudigen en beter laten aansluiten bij de internationale biodiversiteitsdoelen. • Het GLB en Agrarisch Natuurbeheer

  Het ministerie van EZ gaat een open discussie aan met de samenleving over het Agrarische Natuur Beheer in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw • 'Na vijf jaar zal de ganzenpopulatie weer toenemen'

  Dierecoloog Dick Melman van Alterra Wageningen UR is niet overtuigd dat het akkoord dat LTO Nederland samen met verschillende natuurorganisaties binnen de Ganzen-7 met de provincies heeft geslotenPagina's

Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland