Winter

Nieuws

 • Verslag EXTRA Algemene Ledenvergadering

  Een verslag van de Extra Ledenvergadering van 13 januari 2015 is vandaag op de website geplaatst. • Collectief Rivierenland opent eigen Website

  De organisatie van het Agrarisch Natuurbeheer staat een grote verandering te wachten. Voorheen sloot u als deelnemer zelf een beheercontract af met de overheid. Met ingang van 2016 doet u alleen nog zaken met het agrarisch collectief. Geen contract met een overheid op afstand, maar met het collectief in de streek. Dat collectief bundelt al deze beheercontracten tot één gebiedsaanvraag naar de provincie. De provincies worden belast met de uitvoering van de regeling. Daarin staat centraal dat er slechts in gebieden wordt geïnvesteerd die kansrijk zijn en waarin het werk van de boer ook echt zin heeft. • De najaars-ledenvergadering van wo 12-11-2014 achter de rug

  De najaars-ledenvergadering werd gehouden op woensdag 12 nov 2014 in de afmijnzaal van de vroegere veiling Zetten. De presentielijst is getekend door 53 leden. Naast de normale zaken die tijdens een najaarsvergadering worden besproken, waren er 2 onderwerpen die speciale aandacht kregen: het verslag van de kascontrolecommissie, dat in de voorjaarsvergadering was aangehouden en de positie van de huidige coördinator, wiens contract in 2015 niet wordt verlengd. De secretaris gaat een verslag van deze vergadering op deze website plaatsen. Dat zal nog deze maand gebeuren. • Verslag weidevogel-informatieavond 09-10-2014

  Op donderdagavond 9 oktober 2014 heeft onder veel belangstelling de jaarlijkse weidevogel-informatieavond voor agrarische perceelbeheerders in dorpshuis De Hoge Hof te Echteld plaatsgevonden. In totaal kwamen 32 beheerders van weidevogelpercelen opdagen. Daarbij waren ook twee weidevogel-vrijwilligers die veel in de gebieden rondlopen, kijken en tellen. Een mooi resultaat. Onze gecertificeerd gebiedscoördinator Bert van Setten had de organisatie van de avond in handen. • Behandelbedrag voor Faunafonds

  Vanaf 1 oktober 2014 zal het Faunafonds op grond van van de Flora- en Faunawet een vergoeding vragen van de kosten voor de behandeling van aanvragen voor tegemoetkoming in de schade veroorzaakt door dieren. De hoogte van het behandelbedrag is vastgesteld op EUR 300,- per aanvraag. • Aantal grauwe ganzen goreit fors

  De Gelderlander 22-07-2014 • Vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2016 van start

  Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. • Boerderij-Educatie

  Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe wordt het 'gemaakt'? Wat doet een boer en waarom? Leerlingen van basisscholen die deelnamen aan de lessen van de Stichting Boerderij-Educatie Rivierenland weten dat inmiddels. Zij waren er zelf bij, op de boerderij en hebben met de boer gepraat en dingen opgeschreven. • Ons bestuurslid Theo Willemsen lid in de Orde van Oranje-Nassau

  Woensdag 22 januari  reikte burgemeester Marianne Schuurmans aan de heer T.A.J. Willemsen een Koninklijke Onderscheiding uit. • Ganzendiscussie in de Gelderlander

  Dr. Maarten Loonen, universitair docent Arctische Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen publiceerde in het dagblad De Gelderlander van zaterdag 18-01-2014 een artikel met de titel ‘Slecht imago ganzen onterecht’. Hij schrijft:Pagina's

Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland