Zomer

Nieuws

 • Vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2016 van start

  Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. • Boerderij-Educatie

  Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe wordt het 'gemaakt'? Wat doet een boer en waarom? Leerlingen van basisscholen die deelnamen aan de lessen van de Stichting Boerderij-Educatie Rivierenland weten dat inmiddels. Zij waren er zelf bij, op de boerderij en hebben met de boer gepraat en dingen opgeschreven. • Ons bestuurslid Theo Willemsen lid in de Orde van Oranje-Nassau

  Woensdag 22 januari  reikte burgemeester Marianne Schuurmans aan de heer T.A.J. Willemsen een Koninklijke Onderscheiding uit. • Ganzendiscussie in de Gelderlander

  Dr. Maarten Loonen, universitair docent Arctische Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen publiceerde in het dagblad De Gelderlander van zaterdag 18-01-2014 een artikel met de titel ‘Slecht imago ganzen onterecht’. Hij schrijft: • Ganzenakkoord G7 van Tafel

  De G7 partners (De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland) en het IPO hebben op 02-12-2013 moeten constateren dat er geen verder draagvlak is voor de invoering van het G7 Ganzenakkoord. Binnen de G7 was er geen overeenstemming mogelijk over de invoering van de winterrust per 01-01-2014. • Weidevogelbeheer 2014

  De Provincie Gelderland heeft afgelopen september het Natuurbeheerplan 2014 vastgesteld. Hierin zijn een aantal belangrijke wijzigingen m.b.t. • Ledenvergadering 20-11-2013

  Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Najaars-Ledenvergadering op woensdag 20 november in Zalencentrum De Wanmolen te Zetten, Schweitzerpark 2. • Red de rijke Weide

  200.000 ha bloemrijke weilanden? (aangepast 03-09-2013)

  Vogelbescherming Nederland startte op 12 juni 2013 de campagne 'Red de rijke weide'. Doel daarvan is om samen met consumenten, boeren, zuivelcoöperaties en politiek 200.000 hectare bloemrijke weilanden in Nederland te realiseren.Bekijk de interessante website http://www.redderijkeweide.nl van de Vogelbescherming, die veel interessante informatie bevat! • Boerderij-educatie voor schooljeugd van start!

  PERSBERICHT
  Woensdag 29 mei 2013 heeft op uitnodiging van de Gemeente Buren, door wethouder Gerry van der Donk- van Andel, een succesvolle ‘ervaringspresentatie’ plaatsgevonden met een lokale schoolklas die les kreeg op het melkveebedrijf van Gijsbert en Margo de Klerk te Beusichem. • Opening wandel- en fietsroute Betuwelinie

  Op vrijdag 17 mei 2013 is de wandelroute behorend bij het project Grebbelinie Fort De Spees in gebruik genomen.Pagina's

Contactinformatie

Secretariaat
Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
T (0344) 61 44 83

Secretaris
Corine Weiman

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland