Herfst

Nieuws

 • De najaars-ledenvergadering van wo 12-11-2014 achter de rug

  De najaars-ledenvergadering werd gehouden op woensdag 12 nov 2014 in de afmijnzaal van de vroegere veiling Zetten. De presentielijst is getekend door 53 leden. Naast de normale zaken die tijdens een najaarsvergadering worden besproken, waren er 2 onderwerpen die speciale aandacht kregen: het verslag van de kascontrolecommissie, dat in de voorjaarsvergadering was aangehouden en de positie van de huidige coördinator, wiens contract in 2015 niet wordt verlengd. De secretaris gaat een verslag van deze vergadering op deze website plaatsen. Dat zal nog deze maand gebeuren. • Verslag weidevogel-informatieavond 09-10-2014

  Op donderdagavond 9 oktober 2014 heeft onder veel belangstelling de jaarlijkse weidevogel-informatieavond voor agrarische perceelbeheerders in dorpshuis De Hoge Hof te Echteld plaatsgevonden. In totaal kwamen 32 beheerders van weidevogelpercelen opdagen. Daarbij waren ook twee weidevogel-vrijwilligers die veel in de gebieden rondlopen, kijken en tellen. Een mooi resultaat. Onze gecertificeerd gebiedscoördinator Bert van Setten had de organisatie van de avond in handen. • Behandelbedrag voor Faunafonds

  Vanaf 1 oktober 2014 zal het Faunafonds op grond van van de Flora- en Faunawet een vergoeding vragen van de kosten voor de behandeling van aanvragen voor tegemoetkoming in de schade veroorzaakt door dieren. De hoogte van het behandelbedrag is vastgesteld op EUR 300,- per aanvraag. • Aantal grauwe ganzen goreit fors

  De Gelderlander 22-07-2014 • Vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2016 van start

  Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. • Boerderij-Educatie

  Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe wordt het 'gemaakt'? Wat doet een boer en waarom? Leerlingen van basisscholen die deelnamen aan de lessen van de Stichting Boerderij-Educatie Rivierenland weten dat inmiddels. Zij waren er zelf bij, op de boerderij en hebben met de boer gepraat en dingen opgeschreven. • Ons bestuurslid Theo Willemsen lid in de Orde van Oranje-Nassau

  Woensdag 22 januari  reikte burgemeester Marianne Schuurmans aan de heer T.A.J. Willemsen een Koninklijke Onderscheiding uit. • Ganzendiscussie in de Gelderlander

  Dr. Maarten Loonen, universitair docent Arctische Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen publiceerde in het dagblad De Gelderlander van zaterdag 18-01-2014 een artikel met de titel ‘Slecht imago ganzen onterecht’. Hij schrijft: • Ganzenakkoord G7 van Tafel

  De G7 partners (De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland) en het IPO hebben op 02-12-2013 moeten constateren dat er geen verder draagvlak is voor de invoering van het G7 Ganzenakkoord. Binnen de G7 was er geen overeenstemming mogelijk over de invoering van de winterrust per 01-01-2014. • Weidevogelbeheer 2014

  De Provincie Gelderland heeft afgelopen september het Natuurbeheerplan 2014 vastgesteld. Hierin zijn een aantal belangrijke wijzigingen m.b.t.Pagina's

Effectief beheer van grasbanen in de boomkwekerij

In het project doen de boomkwekers ervaring op met het inzaaien en het beheer van grasbanen tussen de bomenrijen. De kwekers maaien de grasbanen 6-8 keer per jaar.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland