Zomer

Nieuws

 • Artikelen uit de Nieuwsbrief nu op de site!

  Speciale aandacht voor bloemrijke akker- en grasranden in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe! • Afscheid Evert Reijers voorman LOP, korte samenvatting ALV

  Tijdens de ALV van 22 november heeft Evert Reijers afscheid genomen als voorman van de LOP. • ALV 16 november 2016

  Woensdag 16 november 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Graag zien we u om 20.00 uur in het Fruitpark aan de Bonegraafseweg in Ochten. • Kaarten ganzen, aanleg poel in de gemeente Over-Betuwe, informatie Collectief Rivierenland en een mededeling vanuit het bestuur.

  Via de volgende links kunt u de informatie inzien van de provincie inzake het nieuwe ganzebeheer wat 1 januari 20165 ingaat: • Verslag EXTRA Algemene Ledenvergadering

  Een verslag van de Extra Ledenvergadering van 13 januari 2015 is vandaag op de website geplaatst. • Collectief Rivierenland opent eigen Website

  De organisatie van het Agrarisch Natuurbeheer staat een grote verandering te wachten. Voorheen sloot u als deelnemer zelf een beheercontract af met de overheid. Met ingang van 2016 doet u alleen nog zaken met het agrarisch collectief. Geen contract met een overheid op afstand, maar met het collectief in de streek. Dat collectief bundelt al deze beheercontracten tot één gebiedsaanvraag naar de provincie. De provincies worden belast met de uitvoering van de regeling. Daarin staat centraal dat er slechts in gebieden wordt geïnvesteerd die kansrijk zijn en waarin het werk van de boer ook echt zin heeft. • De najaars-ledenvergadering van wo 12-11-2014 achter de rug

  De najaars-ledenvergadering werd gehouden op woensdag 12 nov 2014 in de afmijnzaal van de vroegere veiling Zetten. De presentielijst is getekend door 53 leden. Naast de normale zaken die tijdens een najaarsvergadering worden besproken, waren er 2 onderwerpen die speciale aandacht kregen: het verslag van de kascontrolecommissie, dat in de voorjaarsvergadering was aangehouden en de positie van de huidige coördinator, wiens contract in 2015 niet wordt verlengd. De secretaris gaat een verslag van deze vergadering op deze website plaatsen. Dat zal nog deze maand gebeuren. • Verslag weidevogel-informatieavond 09-10-2014

  Op donderdagavond 9 oktober 2014 heeft onder veel belangstelling de jaarlijkse weidevogel-informatieavond voor agrarische perceelbeheerders in dorpshuis De Hoge Hof te Echteld plaatsgevonden. In totaal kwamen 32 beheerders van weidevogelpercelen opdagen. Daarbij waren ook twee weidevogel-vrijwilligers die veel in de gebieden rondlopen, kijken en tellen. Een mooi resultaat. Onze gecertificeerd gebiedscoördinator Bert van Setten had de organisatie van de avond in handen. • Behandelbedrag voor Faunafonds

  Vanaf 1 oktober 2014 zal het Faunafonds op grond van van de Flora- en Faunawet een vergoeding vragen van de kosten voor de behandeling van aanvragen voor tegemoetkoming in de schade veroorzaakt door dieren. De hoogte van het behandelbedrag is vastgesteld op EUR 300,- per aanvraag. • Aantal grauwe ganzen goreit fors

  De Gelderlander 22-07-2014Pagina's

Contactinformatie

Secretariaat
Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
T (0344) 61 44 83

Secretaris
Corine Weiman

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland