Winter

De Spees

 

De Spees is klaar om te worden opgeleverd

De Spees is klaar om te worden overgedragen met beelden en boek. Die overdracht zal plaatsvinden op vrijdag 28 maart 2014. Alle betrokken zijn uitgenodigd om dit heugelijk feit mee te maken.

 

Op vrijdag 17 mei is de wandelroute behorend bij het project Grebbelinie Fort De Spees in gebruik genomen. De wandelaar wordt door unieke gebieden gevoerd: Het rijksmonument de Spees, het bijzondere weidevogelgebied 'Het Eldiksche Veld' en het boomkwekerijgebied van Opheusden en omgeving. De opening vond plaats bij de start van de route, in Restaurant Het Veerhuis, Veerweg 1, Opheusden door overhandiging van de nieuwe folder over de wandelroute aan wethouder Martin Schuurman van Neder-Betuwe. Bekijk de folder bestaande uit pag. 1 en pag. 2. Zie ook de foto's van de opeeningsbijeenkomst.
 

Het Reformatorisch Dagblad van 11 mei 2003 publiceerde het artikel: Wandelroute langs vergeten Betuwestelling. Daarin wordt het ontstaan van de Betuwestelling besproken. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

 

 

Eerder geplaatst:
Er wordt door de Landschapsonderhoudsploeg van ANV Lingestreek hard gewerkt om het verdedigingswerk De Spees in Opheusden toegankelijk te maken voor het publiek We houden u daarvan op de hoogte. Forten en adnere verdedigingswerken staan momenteel sterk in de belangstelling van het publiek.
 

Collectief Rivierenland opent eigen Website

De organisatie van het Agrarisch Natuurbeheer staat een grote verandering te wachten. Voorheen sloot u als deelnemer zelf een beheercontract af met de overheid. Met ingang van 2016 doet u alleen nog zaken met het agrarisch collectief. Geen contract met een overheid op afstand, maar met het collectief in de streek. Dat collectief bundelt al deze beheercontracten tot één gebiedsaanvraag naar de provincie. De provincies worden belast met de uitvoering van de regeling. Daarin staat centraal dat er slechts in gebieden wordt geïnvesteerd die kansrijk zijn en waarin het werk van de boer ook echt zin heeft. Lees verder »

Contactinformatie

Secretariaat
Kerkdwarsstraat 2a
4041 XC Kesteren
T (0488) 48 30 13
 
Secretaris
Evert J. Oskam
M 06 22 55 55 75